AMDANAF/ABOUT

ARTH WEN/POLAR BEAR

Mae Aneurin Phillips yn ffotograffydd sydd yn byw ym Mharc Cenedlaethol Eryri.  Ei brif ddiddordeb yw tynnu lluniau'r tirlun a bywyd gwyllt. Dros y blynyddoedd mae wedi teithio yn helaeth ac wedi bod yn ffodus i deithio i'r Arctic ac Antarctica yn ogystal รข llefydd anghysbell eraill.

Mae rhai o'i luniau wedi ymddangos yn llyfr Clwb Mynydda Cymru 'Copaon Cymru'. Yn ddiweddar llwyddodd i gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth rhyngwladol Outdoor Photographer of the Year 2016. Mae ei lun o'r Garan wedi ei gyhoeddi ym mlwyddlyfr OPOTY.

Mae Aneurin ar gael i roi sgyrsiau i gymdeithasau a chlybiau camera. Cysylltwch am ragor o wybodaeth.

                                               **************

Aneurin Phillips is a photographer who lives in the beautiful Snowdonia National Park, Wales. He has travelled widely in Britain and abroad. His greatest passion is photographing landscapes and wildlife.

Some of his images have appeared in the recently published book 'Copaon Cymru' - a book illustrating 48 classical mountain walks in Wales. He was also a finalist in the Outdoor Photographer of the Year 2016 competition and his image of the red-crowned crane has been published in the OPOTY Book - Portfolio II.

Aneurin gives talks to societies and camera clubs. Please contact for further information.

Powered by SmugMug Owner Log In