Hawlfraint © Aneurin Phillips.

Cedwir pob hawl. Ni chaniateir  atgynhyrchu o unrhyw fath, gan gynnwys copio neu gadw ffeiliau y lluniau digidol, neu unrhyw addasiad neu newid i'r lluniau heb ganiatad Aneurin Phillips.


Copyright © of Aneurin Phillips.

All rights reserved. No form of reproduction, including copying or saving of digital image files, or alteration or manipulation of image files is allowed unless authorised by Aneurin Phillips.

Powered by SmugMug Owner Log In